O nás

Školský klub detí (ŠKD) umožňuje deťom aj poobede tráviť čas plnohodnotne, pod dohľadom skúsených pedagógov – vychovávateliek školského klubu detí.

Popoludnia trávia deti hrami, športovými aktivitami, rozvíjaním svojej kreativity pri vyrábaní rôznych upomienkových predmetov a darčekov. Snažíme sa tiež rozvíjať kamarátske vzťahy, priateľstvo, lásku k prírode a ochrane životného prostredia, ale aj estetické cítenie krášlením triedy a školy.

Zamestnanci         Základné dokumenty         Prevádzka          Poplatky          Kontakt

Dokumenty na stiahnutie