Vianočná besiedka

Tak ako po iné roky, aj tento rok pred Vianocami pripravili pani vychovávateľky pre rodičov vianočnú besiedku, na ktorej sa s krátkym programom predstavili deti jednotlivých oddelení nášho školského klubu.

Besiedka sa naozaj vydarila, takže námaha, ktorú nás stála sa vyplatila. Dúfame, že sa páčila aj návštevníkom.

Fotky

By skddudova Posted in Novinky