Branný pretek

V utorok sme si poriadne zašportovali. Pani vychovávateľka Holíková pre nás pripravila branný pretek zo súťažami. Bolo to super, ako vždy! 🙂

“V tíme sme boli štyria, bola tam Kika, ja, Natália a Dorian. Na prvom stanovišti nám iba podpísali papier. Na druhom stanovišti sme podliezali špagát a mali sme nula dotknutí. Na treťom stanovišti sa nás Lea opýtala, koľko máme nôh. Na štvrtom stanovišti sme behali. Všetci sme boli udychčaní. Na piatom stanovišti sme hľadali písmená a poskladali sme slovo. To slovo bolo POKLAD. No a na šiestom stanovišti sme hádzali loptou. Mali sme jeden pokus. Veľmi sa mi to páčilo. Hádam to bude aj na budúci rok.

Simeon Binev, 2.C”

Fotky

By skddudova Posted in Novinky

Jarná nákupno-predajná burza

V rámci rozvíjania finančnej gramotnosti u detí sme v školskom klube detí zorganizovali nákupno-predajnú burzu. Celú akciu vymyslel pán vychovávateľ Janko Valo. Deti spolu s rodičmi vybrali doma veci, ktoré potom doniesli do školy a pokúsili sa ich predať. Spolu s rodičmi určili cenu jednotlivých predmetov a za túto cenu si ich mohli účastníci kúpiť. Rodičia nám v tomto prípade veľmi pomohli, sme im za to vďační. Deti si vyskúšali, aké to je niečo predávať a zistili, že to veru nie je jednoduché. Akcia sa stretla s pozitívnym ohlasom, tak dúfame, že si ju o rok zopakujeme.

Fotky

By skddudova Posted in Novinky