Jarná nákupno-predajná burza

V rámci rozvíjania finančnej gramotnosti u detí sme v školskom klube detí zorganizovali nákupno-predajnú burzu. Celú akciu vymyslel pán vychovávateľ Janko Valo. Deti spolu s rodičmi vybrali doma veci, ktoré potom doniesli do školy a pokúsili sa ich predať. Spolu s rodičmi určili cenu jednotlivých predmetov a za túto cenu si ich mohli účastníci kúpiť. Rodičia nám v tomto prípade veľmi pomohli, sme im za to vďační. Deti si vyskúšali, aké to je niečo predávať a zistili, že to veru nie je jednoduché. Akcia sa stretla s pozitívnym ohlasom, tak dúfame, že si ju o rok zopakujeme.

Fotky

By skddudova Posted in Novinky