Zber gaštanov

V Y H O D N O T E N I E

Zber gaštanov pre lesnú zver prebiehal v mesiacoch september – október 2017. Zapojili sa všetky oddelenia; aj keď nie v rovnakom rozsahu. Nazbierané gaštany odviezli poľovníci, ktorí s nimi budú v zimných mesiacoch prikrmovať lesnú zver. Najusilovnejších zberačov poľovníci odmenili sladkosťami. Za spoluprácu ďakujeme pánovi Melichárovi, ktorý nám veľmi pomohol.

Jednotlivci: 55 detí

  1. miesto: Barbora Maňková, 3.B – 310,75 kg
  2. miesto: Ivana Šefčíková, 2.B – 83 kg
  3. miesto: Dominik Egyházy, 3.B – 41,5 kg

Oddelenie/trieda :

  1. miesto: 7.odd./III.B – 503,8 kg, zbieralo  15 detí
  2. miesto: 4.odd./II.A,II.C – 112 kg, zbieralo    7 detí
  3. miesto: 3.odd./I.C,I.D – 78 kg, zbieralo   10 detí

Celkovo deti nazbierali   889,5 kg.

Ján Valo

Fotky

Reklamy
By skddudova Posted in Novinky