Máj, máj, máj, zelený…

A už je tu máj. A s ním aj stavanie mája. Pretože zajtra je voľný deň, postavili sme si pred školou máj už dnes. Všetci sme sa zišli pri bočnom vchode, niektorí mali oblečené kroje. Roman z 3. C mal dôležitú úlohu – odniesť májku pre školu, kde sme ju potom ostužkovali a zapichli do zeme, aby nám skrášľovala vstup. Pomaly sme kráčali a spievali ľudové piesne. Pani vychovávateľka Juditka Levická nám k tomu vyhrávala na harmonike.

Fotky

By skddudova Posted in Novinky

Naša záhradka

Prišla jar a my sme zahájili práce v záhradke. Navoziť zem, porýľovať, pohrabať a môže sa siať. Priesady už čakajú v skleníku. A po práci sa ide oddychovať :)!

Fotky

By skddudova Posted in Novinky