Máj, máj, máj, zelený…

A už je tu máj. A s ním aj stavanie mája. Pretože zajtra je voľný deň, postavili sme si pred školou máj už dnes. Všetci sme sa zišli pri bočnom vchode, niektorí mali oblečené kroje. Roman z 3. C mal dôležitú úlohu – odniesť májku pre školu, kde sme ju potom ostužkovali a zapichli do zeme, aby nám skrášľovala vstup. Pomaly sme kráčali a spievali ľudové piesne. Pani vychovávateľka Juditka Levická nám k tomu vyhrávala na harmonike.

Fotky

Reklamy
By skddudova Posted in Novinky