Výstava tekvíc

V októbri  sme mali v ŠKD vyhlásenú súťaž vo vyrezávaní tekvíc. Deti spolu s rodičmi usilovne vyrezávali, zdobili a maľovali a vďaka tomu sa naša školská záhradka zmenila na pár dní na Ríšu tekvíc. Do súťaže sa zapojilo 69 žiakov zo všetkých oddelení ŠKD.

Deti, rodičia aj starí rodičia potom mohli hlasovať za tekvice, ktoré ich najviac zaujali. Pani vychovávateľky hlasy zrátali a 13.11.2018 vo vestibule školy vyhlásili a ocenili  majiteľov najúspešnejších tekvíc.

HLASOVANIE:

1. miesto – 230 hlasov

2. miesto – 107 hlasov

3. miesto – 60 hlasov

4. miesto – 46 hlasov

5. miesto – 37 hlasov

Fotky

By skddudova Posted in Novinky