Pochovávanie basy

Tak sme sa rozlúčili s obdobím hojnosti pochovaním basy. Dobre sme sa pobavili, pani vychovávateľky nám pripravili rôzne hry a krátku scénku, v ktorej hral pán vychovávateľ kráľa. Basu sme odprevadili na “poslednej ceste”, ale dúfame, že sa k nám o rok zase vráti 🙂

Fotky

By skddudova Posted in Novinky