Dokumenty na stiahnutie

V prípade, že Vaše dieťa ešte nenavštevuje náš školský klub, môžete ho do ŠKD prihlásiť. Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o prihlásenie je potrebné doručiť do školy.

Žiadosť o prijatie.pdf

Žiadosť o prijatie.docx

Taktiež je možné dieťa zo školského klubu odhlásiť. Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o odhlásenie je potrebné priniesť do školy.

Žiadosť o odhlásenie.pdf

Žiadosť o odhlásenie.docx

Rodič môže požiadať o zníženie mesačného poplatku. Všetky pani vychovávateľky Vás poinformujú, v akých prípadoch môžete o zníženie poplatku požiadať.

Žiadosť o zníženie poplatku.pdf

V prípade, že dieťa je z ŠKD odhlásené, ale rodič poplatok zaplatil, môže požiadať o vrátenie mesačného príspevku do ŠKD.

Žiadosť o vrátenie poplatku do ŠKD