Poplatky

Od 1.5.2019 sa mení výška mesačného poplatku do ŠKD takto:

za 1. dieťa – 20,-€

za 2. dieťa – 19,-€

za 3. dieťa – 18,-€

za 4. dieťa – 17,-€

Poplatok za skrátený pobyt v ŠKD je 10,- €.

O znížení poplatku rozhoduje riaditeľka školy na základe žiadosti rodiča a v nej uvedených dôvodov.

O znížený poplatok je možné požiadať v týchto prípadoch:

  1. Hmotná núdza
  2. Dieťa navštevuje len ranný školský klub
  3. Dieťa sa v školskom klube zdržuje len počas obeda, hneď poobede ide domov (t.j. v školskom klube strávi asi pol až trištvrte hodiny)

Rodič nemôže sám, bez súhlasu riaditeľky školy, znížiť poplatok.