Poplatky

Od 1.4.2015 sa mení výška mesačného poplatku do ŠKD takto:

za 1. dieťa – 16,-€

za 2. dieťa – 15,-€

za 3. dieťa – 14,-€

za 4. dieťa – 13,-€

Poplatok za skrátený pobyt v ŠKD je 8,- €.

O znížení poplatku rozhoduje riaditeľka školy na základe žiadosti rodiča a v nej uvedených dôvodov. Všetky informácie Vám poskytnú pani vychovávateľky.

Rodič nemôže sám, bez súhlasu riaditeľky školy, znížiť poplatok.

Reklamy