Zamestnanci

 

Vedúca ŠKD: Mgr. Ľudovika Vyskočová, zástupkyňa riaditeľky školy

Vychovávatelia:

 1. oddelenie: Lea Lenčéšová – 1.A
 2. oddelenie: Mgr. Elena Smíkalová – 1.B
 3. oddelenie: Andrea Tureková – 1.C
 4. oddelenie: Mgr. Júlia Polečová – 2.A
 5. oddelenie: Nikola Gaľová – 2.B
 6. oddelenie: Mgr. Viera Nemčeková – 2.C
 7. oddelenie: Judita Levická – 3.A + 3.C
 8. oddelenie: Beatrica Holíková – 3.B + 3.C
 9. oddelenie: Magdaléna Peková – 4.A + 5.B
 10. oddelenie: Mgr. Ján Valo – 4.B + 5.A
 11. oddelenie: Etela Slováková – vedúca MZ ŠKD – 4.C + 5.A
Reklamy