Zamestnanci

 

Vedúca ŠKD: Mgr. Ľudovika Vyskočová, zástupkyňa riaditeľky školy

Vychovávatelia:

  1. oddelenie: Nikola Gaľová – 1.A + 1.D
  2. oddelenie: Mgr. Anna Lomen – 1.B + 1.D
  3. oddelenie: Andrea Tureková – 1.C + 1.D
  4. oddelenie: Lea Lenčéšová – 2.A
  5. oddelenie: Mgr. Elena Smíkalová – 2.B
  6. oddelenie: Etela Slováková – vedúca MZ ŠKD – 2.C
  7. oddelenie: Mgr. Jána Valo – 3.A + 4.B
  8. oddelenie: Mgr. Beáta Petrovičová – 3.B
  9. oddelenie: Mgr. Viera Nemčeková – 3.C + 4.B + 4.C
  10. oddelenie: Judita Levická – 4.A + 4.C